App'en, der administrerer værktøjet på byggepladsen

Sammen med vores Søsterselskab Adapt A/S har vi udviklet løsningen, som er tilgængelig på web og app til iOS og Android. 

Med Chip & Track vil Carl Ras hjælpe mestre, svende og værktøjsansvarlige med et samlet overblik over værktøjet. Idéen er opstået på baggrund af en kundes frustration over manglende overblik over elværktøjet. Efterfølgende interviews med andre Carl Ras kunder viste, at der var et klart behov for løsningen. 

 

iPhone 6 template i hvid farve

Overblik på mobil og web

Brug af Chip & Track kræver indgåelse af aftale med Carl Ras, der også sørger for montering af NFC chip, som app'en (Android) kan scanne. 

Som værktøjsansvarlig får du et struktureret overblik over virksomhedens udstyr. Via websitet kan den ansvarlige få et godt overblik over værktøjet fordelt på byggepladserne på et kort eller via en sortering på byggepladser. Det er ligledes muligt at få udskrevet en liste over værktøjet, som kan bruges i forhold til forsikring, opgørelser osv.

Med app'en kan håndværkeren scanne værktøjet. Dermed bliver det nemt at registrere, når værkøj skifter bil, byggeplads eller bruger. 

Hjælp til opfyldelse af lovkrav

Chip & Track hjælper også virksomheden med at opfylde Arbejdstilsynests lovkrav om egenkontrol. App'en giver reminder, når det er tid til egenkontrol og håndværkerne kan finde alle splittegninger og datablade på værktøjet i app'en, som gør det nemt at lave egenkontrollen.

 

 

 

 

 

 

Stringens i den visuelle identitet

Design og brugertest

Vi har haft fokus på at skabe genkendelig i forhold til Carl Ras' øvrige digitale platforme. De potentielle brugere er defineret til at være håndværkere, samt administration i håndværker relaterede virksomheder. Brugerne har været en del af processen bl.a. i en størrer brugertest, og har i høj grad været med til at definere løsnigen. Det har desuden været vigtigt for projektet at de forskellige målgrupper er blevet hørt undervejs for at sikre fokus på de forskellige platforme. 

App'en er opbygget i tre primære områder. "Værktøj" som giver et overblik over placering af værktøj i virksomheden, samt det værktøj som brugeren selv er ansvarlig for. Det andet område er "Overlevering", som gør det nemt at opdatere ansvarlig og placering samt foretage egenkontrol af et værktøj. Det sidste område er "Egenkontrol", som viser en liste over værktøj, der kræver egenkontrol.

Integration med carl-ras.dk

Chip & Track er integreret op mod carl-ras.dk, og dermed kan eksisterende kontokunder hos Carl Ras nemt tilkøbe adgang til løsningen. Adapt har stået for desktop og servicelag til løsningen.

Kontakt

Martin

Povlsen

Partner / Managing Director

Telefon: +45 71 996 995

Skriv e-mail
Martin Povlsen Partner / Client Director hos Adapt mobile kigger ned på sin mobil